تبلیغات
Gods Eye
Gods Eye
موجیم که آسودگی ما ، عدم ماست !

                     كنون رزم virus و رستم شنو

دگرها شنیدستی این هم شنو

كه اسفندیارش یكی disk داد
بگفتا به رستم كه ای نیكزاد ...متن کامل را در ادامه مطلب ببینید              


در این 
disk باشد یكی file ناب
كه بگرفتم از 
site افراسیاب

برو حال  می كن بدین 
disk هان!
كه هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش 
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد 
mini tower اش
بزد ضربه بر دكمه 
power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران 
disk را در drive اش گذاشت

نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت 
یكی 
list از root دیسكت گرفت

در ان 
disk دیدش یكی file بود
بزد 
enter آنجا و اجرا نمود

كز ان یك 
demo گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیك و شرح  و بیان

به ناگه چنان سیستمش كرد 
hang 
كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره 
reset نمود
همی كرد هنگ و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد كه لیسانس رایانه بود 

بدو گفت رستم همه مشكلش
وز ان 
disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش 
یكی 
bootable   دیسك آورد پیش

یكی 
toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت 
toolkit هارد اندرش
چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز 
virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو 
virus را نیك بشناختش
مر از 
boot sector بر انداختش

یكی ضربه زد بر سرش 
toolkit 
كه هر بایت ان گشت هشتاد 
bit 

به خاك اندر افكند 
virus را
تهمتن به
تهمینه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
كه این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مكن
ز رایانه اصلا تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر 
disk از اسفندیار


نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1388 توسط حبیب j00n
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

آمار سایت


Habib Joon